SAMEN voor Rozendaal

Zelfstandig Rozendaal

Wij zijn als PAK voor een zelfstandig Rozendaal. Niet als doel op zich, maar als middel om de goede voorzieningen te houden die we nu hebben. Wij denken dat Rozendaal een voorbeeld kan zijn van hoe het ook kan: kleinschalig en krachtig. Een gemeente waar de lijnen kort zijn en waar het eenvoudig is om een ambtenaar of het college te spreken. Een gemeente waar we zelf beslissen waar we ons geld aan besteden of hoe we ons dorp inrichten. Een gemeente met een eigen gezicht en identiteit. Een bijzondere gemeente waar we zuinig op moeten zijn. Wij ondersteunen dan ook het ontwikkeltraject dat in 2017 is gestart om de organisatie van de gemeente Rozendaal goed voor te bereiden op de toekomst. Daarbij vinden we het erg belangrijk dat de politieke partijen daarin gezamenlijk optrekken.

Verbindende gemeente

In ons vorige verkiezingsprogramma was de verbindende gemeente een belangrijk thema: lokale initiatieven meer stimuleren en de onderlinge band tussen inwoners meer versterken. Als coalitiepartner kunnen we in dat opzicht terugkijken op een paar mooie resultaten:

  • De serre van Rozendaal is een verbindende plek geworden, met name voor de oudere inwoners;
  • Een initiatief met de lokale jeugd dat is uitgemond uitmonden in de eerste Rozendaalse jongerenraad en een jeugdburgemeester;
  • We hebben twee gezinnen als statushouder in ons dorp een veilige plek kunnen geven;
  • De Rozendaalse buitendag: gefaciliteerd door de gemeente, georganiseerd voor en door Rozendalers.

Nu de nieuwe Dorpsschool wordt gebouwd zullen wij ons blijven inzetten om met de omwonenden in contact te blijven en te zoeken naar acceptabele en realistische oplossingen.

Ook in de aankomende periode blijft een verbindende gemeente voor ons een belangrijk speerpunt: een gemeente die initiatieven van inwoners waar mogelijk ondersteunt, waar we transparant blijven communiceren naar inwoners en hen blijven betrekken bij de belangrijke keuzes die we in onze gemeente moeten maken.

Zorg en Welzijn

De decentralisatie van het sociaal domein is onder verantwoordelijkheid van onze wethouder probleemloos verlopen. Door intensieve samenwerking met o.a. de gemeente Rheden vindt uitvoering in het sociaal domein zo doelgericht en efficiënt mogelijk plaats. Toch moeten we de komende jaren knopen doorhakken over de betaalbaarheid van de toekomstige zorg. Wij blijven ons inzetten voor:

  • goed toegankelijke zorg voor iedereen;
  • continuering van ondersteuning van mantelzorgers.

Locatie Steenhoek

Als PAK willen we de betrokkenheid van onze inwoners blijven stimuleren. Voor de locatie Steenhoek willen wij daarom andere vormen van aanbesteding onderzoeken. Wij willen bij de ontwikkeling van de Steenhoek ook rekening houden met andere doelgroepen zoals ouderen en alleenstaanden.

Voorzieningen voor de jeugd

Onze wethouder is met Rozendaalse jongeren in gesprek gegaan over wat zij belangrijk vinden. Van hun wensenlijstje is al één wens gerealiseerd: de jongerenraad met een jongerenburgemeester. De andere wens is een speelveldje, dat willen we bij de nieuwe Dorpsschool realiseren.

Verkeersveiligheid

De aangepaste oversteek voor de voetgangers en fietsers op de Schelmseweg is inmiddels gerealiseerd. Onze zorg blijft dat hier de snelheid van de auto’s omlaag moet. Er wordt structureel te hard gereden op een weg die dwars door ons dorp loopt en waar dagelijks veel schoolgaande kinderen fietsen en oversteken. Samen met de provincie, die de wegbeheerder is, willen we de veiligheid van deze weg vergroten.

Internet

Als PAK vinden we een hoogwaardig internet belangrijk, niet alleen voor thuiswerkers maar ook voor de ontwikkeling van systemen die het energieverbruik minimaliseren en zorgfuncties die langer zelfstandig wonen mogelijk maken. Gelukkig zijn de nieuwe woningen in  de wijk De Del al uitgerust met een glasvezelnetwerk en is de internetsnelheid van het bestaande telecomnetwerk in de andere wijken verhoogd.  Ook zijn we verheugd dat Vodafone een GSM mast heeft gebouwd waardoor in ieder geval via deze provider veel inwoners over goede mobiele telefonie beschikken. Wij hopen dat andere providers ook gebruik gaan maken van deze mast maar kunnen dat niet afdwingen.

Gemeentelijke investeringen

De gemeente investeert in grote en kleine zaken. Wij willen dat Rozendaal bij grotere aanbestedingen inzet op social return, dat wil zeggen dat ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden ingezet. De schoonmaak van het gemeentehuis en in de plantsoenendienst zijn plekken waar de gemeente structureel deze mensen kan inzetten.

Terug naar vorige pagina