Resultaten PAK (2018-2022)

Wat heeft het PAK samen met coalitiegenoot Rosendael ’74 sinds de vorige verkiezing in 2018 gerealiseerd?

SAMEN
GROEN
DUURZAAM

SAMEN

De nieuwe school is in gebruik genomen
Een prachtig schoolgebouw, inclusief een gymzaal, dat geschikt is voor een doorlopende leerlijn van 0 tot en met 12 jaar. Het is ook een zeer duurzaam gebouw.

Buurt aan Tafel en Samen oplopen
Op initiatief van PAK spreekt het college periodiek met bewoners van alle buurten in Rozendaal. Tijdens coronatijd is daar Samen oplopen uit voortgekomen.

Goede zorg
Voor bepaalde zorg (WMO en jeugdhulp) maken inwoners van Rozendaal gebruik van zorgaanbieders die door de gemeente zijn gecontracteerd. Samen met de gemeente Rheden en andere gemeenten in de regio Arnhem is een nieuw inkoopbeleid ontwikkeld. Hierdoor blijven inwoners van Rozendaal verzekerd van passende zorg. Ook is hiermee geregeld dat zorggelden niet meer naar zogenoemde zorgcowboys gaan.

Ouder worden in Rozendaal
Het project Mijn Huis Mijn Toekomst is gestart om oudere inwoners (65+) de mogelijkheid te geven langer in Rozendaal te blijven wonen. Met hulp van ouderenadviseurs is geïnventariseerd of (vaak kleine) aanpassingen in huis nodig zijn om daar langer te wonen.

Zwemmen in Velp
In het Biljoenbad in Velp is een zogenoemd doelgroepenbad, een zwembad met extra warm water (32 graden Celcius). Het bad is daarmee geschikt voor peuters, ouderen en revaliderenden en cliënten van fysiotherapeuten. Rozendaal draagt financieel bij aan dit bad.

Renovatie van openluchttheater Pinkenberg
De gemeente Rozendaal helpt buurgemeente Rheden met een financiële bijdrage voor renovatie van de Pinkenberg, het openluchttheater dat op een prachtige plek in Rozendaal ligt.

Bibliotheek op school
De leesvaardigheid van jongeren gaat achteruit, ook bij leerlingen op de Dorpsschool. De gemeente draagt bij aan Bibliotheek op school, een initiatief om de leesvaardigheid te bevorderen.

Kinderburgemeester en jongerenraad
De jongeren in Rozendaal hebben een stem gekregen. Inmiddels is de derde kinderburgemeester Alena Martens hét gezicht van de Rozendaalse jongeren. Ook andere kinderen laten via de jongerenraad hun stem horen.

Corona
Tijdens de coronapandemie is dankzij maatregelen in onze en andere gemeenten de sociale voorzieningen overeind gebleven. Daarmee kon onder meer de zorg voor de Jeugd en WMO en het zogenoemde doelgroepenvervoer (Avan) in de
benen worden gehouden.

GROEN

Aanpassing schoolterrein
Naast de school is een groene educatietuin aangelegd. De tuin maakt onderdeel uit van een breder plan. Dit is gezamenlijk door ouders, docenten, omwonenden en gemeente tot stand is gekomen. Ook is er een speelveldje aangelegd.

Oog voor biodiversiteit
In het gemeentelijk groenbeheer is er meer oog voor biodiversiteit. De bermen worden minder vaak gemaaid en er is meer natuurlijk groen aangelegd. In houtwallen wordt meer rekening gehouden met de natuur. Er zijn ook extra nestkasten geplaatst. Onkruidbestrijding op verhardingen vindt plaats door vegen, borstelen en branden.

Wandelpadennetwerk
Op de Veluwe wordt een wandelpadennetwerk aangelegd (vergelijkbaar met fietsknooppunten). Rozendaal legt ook geld op tafel, zodat dit netwerk ook door het buitengebied van Rozendaal loopt.

Afval als grondstoffen
Het aantal kilo’s restafval per inwoner is in Rozendaal relatief hoog. Om dit terug te dringen hebben we een nieuw grondstoffenbeleid.

DUURZAAM

Hulp bij het verduurzamen
Inwoners van Rozendaal zijn massaal aan de slag gegaan met het verduurzamen van hun woning. Dit was mogelijk door een pakket aan maatregelen:

  • een subsidie van maximaal € 1000 voor duurzame maatregelen aan woningen
  • invoering van de lening voor toekomstbestendig wonen
  • versoepelen welstandsbeleid voor plaatsing zonnepanelen op monumenten
  • voorlichting over verduurzaming woningen met behulp van o.a. energiecoach, expositie in Torckschool, www.duurzaamrozendaal.nl en een huis-aan-huis uitgedeelde folder over verduurzaming van huizen.
  • collectieve inkoopactie voor isolatiemateriaal, glas en zonnepanelen.

Transitievisie warmte
Na gesprekken met inwoners is een koers uitgezet om woningen in Rozendaal verder te verduurzamen. Voor 2030 gaan geen buurten verplicht van het aardgas af.

Elektrische laadpalen
Rozendaal doet mee met een aanbesteding voor de aanleg van elektrische laadpalen. Hiermee is verzekerd dat de komende jaren enkele extra laadpalen in Rozendaal aangelegd worden.

Maatregelen tegen wateroverlast
Op verschillende plekken in het dorp zijn voorzieningen aangelegd om overtollig regenwater op te vangen, zodat het regenwater niet via het riool hoeft te worden afgevoerd. Deze maatregelen helpen bij het tegengaan van verdroging.

Temperen snelheid verkeer
Een matrixbord rouleert op verschillende locaties in Rozendaal om automobilisten te attenderen op hun rijsnelheid.

Kerklaan verkeersveiliger
De BGR vroeg aandacht voor de verkeersveiligheid op de Kerklaan en kreeg daarbij de steun van de andere partijen. Inmiddels zijn verkeersmaatregelen doorgevoerd.

Klinkers in plaats van asfalt
Klinkers zijn op langere termijn duurzamer dan asfalt. Op het moment dat straten groot onderhoud nodig hebben, kiezen we op de meeste wegen in de bebouwde kom voor klinkers als bestrating.

Energieneutrale woningen op de Steenhoek
Op voorstel van het PAK zijn op de Steenhoek energieneutrale woningen gebouwd.

Aandacht voor houtstook
Op initiatief van de gemeente zijn informatieavonden over het goed stoken van open haarden en houtkachels georganiseerd. Het stoken van deze kachels levert (gezondheids)klachten bij omwonenden op.

Aanleg glasvezel
Aan Deltafiber is toestemming verleend om een glasvezelkabel in Rozendaal aan te leggen. Hiermee is verzekerd dat inwoners van Rozendaal gebruik kunnen maken van supersnel internet.

Rozendaal financieel gezond
Mede dankzij een goed financieel beheer is de financiële positie van de gemeente onverminderd goed.

Wil je weten wat we de komende vier jaar voor wensen hebbe? Lees dan ons verkiezingsprogramma