Tijdens de eerste warmtewandeling, georganiseerd door het PAK in samenwerking met het Energieloket Midden-Gelderland, hebben Rozendalers warmtescans gemaakt van zes huizen in Rozendaal. De scans geven niet alleen kleurrijke plaatjes op, maar ook informatie over eventuele warmtelekken.

Voor de warmtewandeling is veel belangstelling. Het PAK organiseert deze warmtewandeling omdat duurzaamheid een belangrijk  speerpunt voor de partij is. 

Na de eerste warmtewandeling op 21 februari volgen nog een wandeling op 1 maart en een extra wandeling op 14 maart. Er is helaas geen plek meer voor nieuwe aanmeldingen.