PAK: samen de lasten verdelen

De gemeente Rozendaal moet net als andere gemeenten de komende jaren de juiste balans vinden tussen uitgaven en inkomsten. Tijdens de algemene beschouwingen in de raadsvergadering van juli 2023 ging PAK-fractievoorzitter Wilfred Jansen in op de financiële positie van de gemeente.

“Dit zullen we sámen moeten doen”, aldus Jansen. “Samen de schouders er onder en samen de last verdelen. Het vraagt iets van inwoners, van het college en van ons als raad. Inwoners zullen het merken in een stijging van de OZB, het college zal bezuinigingen moeten vinden in de uitvoering en wij als raad zullen moeten temporiseren en waar nodig de ambitie bijstellen. Deze SAMEN-doelstelling is belangrijk. ‘Kan niet’ en wegschuiven, leidt tot scheve gezichten en haalt het fundament onder onze gemeenschap weg.”

Lees de algemene beschouwingen van het PAK