PAK: oog voor energiearmoede

Het PAK wil dat de gemeente meer oog heeft voor inwoners die geen investeringen in duurzaamheid kunnen financieren. Dat zei fractievoorzitter Wilfred Jansen bij de algemene beschouwingen.

De algemene beschouwingen worden gehouden bij het vaststellen van de kadernota voor het volgende begrotingsjaar. Het college van burgemeester en wethouders kunnen dan bij het opstellen van de begroting rekening houden met de wensen die in de raad leven.
Lees de algemene beschouwingen van het PAK >>