ids breeuwsma

Ids Breeuwsma tijdelijk raadslid

PAKker Ids Breeuwsma is op 16 mei door burgemeester Ester Weststeijn geïnstalleerd als vervangend raadslid. Ids verving tijdelijk ons raadslid Chris van Ooik, die om medische redenen even uit de running was. Inmiddels is Chris weer hersteld enis weer als raadslid actief.