In Rozendaal zijn de afgelopen drie jaar flinke stappen voorwaarts gezet op weg naar een energieneutraal Rozendaal in 2050, zegt PAK-wethouder Anton Logemann. Eén op de drie huizen is in de afgelopen jaren verduurzaamd in de vorm van zonnepanelen, HR++-glas, muur-, dak- of vloerisolatie.

De wethouder van het PAK schrijft in een artikel in In de Roos namens het college over de Rozendaalse verduurzamingsmaatregelen. Een rapportage over de uitvoeringsagenda energietransitie 2019-2021 toont dat een groot aantal inwoners de handen uit de mouwen hebben gestoken. “Ik noem een paar resultaten: 258 woningeigenaren maakten gebruik gemaakt van de subsidieregeling voor de aanschaf van zonnepanelen, HR++-glas of muur-, dak- of vloerisolatie. Dit betekent dat in 36 van de 42 straten in Rozendaal woningen zijn verduurzaamd. Een deel van deze inwoners maakte gebruik van de collectieve inkoopactie “Winst uit je Woning” die we als gemeente hebben georganiseerd. En inmiddels zijn er ook negen woningeigenaren die gebruikmaken van de Toekomstbestendig wonen lening. Energiecoach Bart Poel heeft 40 een-op-eengesprekken gevoerd met bewoners over de verduurzamingsmogelijkheden van hun woningen. Daarnaast zijn er tientallen bezoekers geweest bij informatieavonden die we de afgelopen jaren hebben georganiseerd.”

“Met deze resultaten kunnen we niet anders concluderen dan dat we goed ‘op koers liggen’ met de verduurzaming van de Rozendaalse woningen. Kunnen we nu achterover leunen? Helaas niet. We moeten – zeker als we met alle huizen in 2050 van het Nederlandse aardgas af moeten zijn- nog forse stappen zetten. Het is dus zaak om de ingezette koers vast te houden. De gemeenteraad heeft hiervoor de gevraagde ruimte voor 2022 gegeven. We stropen dus ook dit jaar weer de mouwen op om samen met inwoners en betrokken partijen Rozendaal nog verder te verduurzamen”, aldus Anton Logemann.