415 stemmers bedankt!

Bij de verkiezing op 16 maart jl. heeft het PAK 415 stemmen behaald. Het PAK bedankt deze 415 PAK-stemmers en alle andere stemmers dat zij de moeite hebben genomen om een stem uit te brengen.

Met deze uitslag is het PAK wederom de tweede partij geworden. De 415 stemmen zijn goed voor drie van de negen raadszetels in de gemeenteraad van Rozendaal.