Vorige week gaf de gemeenteraad groen licht om mij voor een nieuwe periode te benoemen als wethouder van Rozendaal. Ik ben blij met het vertrouwen dat ik van de raad kreeg.

Samen met (inmiddels oud-wethouder) Van Gorkum en burgemeester Klein Molekamp hebben we als college van B&W de handen uit de mouwen gestoken en concrete resultaten neergezet. De bouw van de nieuwe school, de zogenoemde decentralisatie in het sociale domein, de benoeming van een jongerenburgemeester en jongerenraad waren de afgelopen vier jaar belangrijke mijpalen binnen mijn portefeuille.
Ook de komende vier jaar wil ik mij inzetten voor een toekomstbestendig en duurzaam Rozendaal. Binnen mijn portefeuille (vooral sociale domein) vinden enkele kleine wijzigingen plaats. Daarnaast ga ik me bezighouden met de energietransitie (ook wel duurzaamheid genoemd). Gemeenten staan daarbij voor een belangrijke opgave. Vanuit Rozendaal zullen we niet het klimaatprobleem oplossen, maar er wordt wel van ons (terecht!) verwacht dat we een bijdrage leveren. In het coalitieakkoord dat Rosendael ’74 en PAK Rozendaal hebben gesloten, neemt de energietransitie dan ook een prominente plek in. Voor dat onderwerp – en natuurlijk ook voor mijn overige verantwoordelijkheden- stroop ik de komende vier jaar graag mijn mouwen voor op. Er is werk aan de winkel!

Anton Logemann
wethouder