De politieke partijen Rosendael 74 en PAK Rozendaal hebben in goede samenwerking voor de komende jaren opnieuw een coalitie kunnen vormen. Er is een ambitieus coalitieakkoord overeengekomen voor de periode 2018-2022.

De samenwerking tussen Rosendael ’74 en PAK Rozendaal heeft in de afgelopen vier jaar geleid tot daadkrachtige besluiten en concrete resultaten. Ook voor de komende 4 jaar zijn er voor onze gemeente weer de nodige uitdagingen. Met name de zelfstandigheid en de komende energietransitie zijn opgaven waar wij als gemeente voor staan. Als PAK zijn wij zeer verheugd met de afspraken die hierover gemaakt zijn.

Meer info: coalitieakkoord 2018-2022