Fractie PAK Rozendaal

Raadsleden

Wilfred Jansen

raadslid en tevens fractievoorzitter

lid commissie blok Sociaal Domein

Wouter van den Akker

raadslid

lid commissie blok Algemene Zaken & Financiën

lid Controle Commissie; Rekenkamer

lid en vertegenwoordiger namens Rozendaal in Regionale Agenda Commissie Groene Metropool Regio Arnhem Nijmegen

Chris van Ooik

raadslid

lid commissie blok Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu, Openbare Werken, Verkeer en Vervoer

Commissieleden

Ids Breeuwsma

lid commissie blok Algemene Zaken & Financiën

Erica Jordans

lid commissie blok Sociaal Domein

Wethouder

Tineke van der Pas
  • Sociaal domein (waaronder Welzijn, Jeugdbeleid, Participatiewet, Onderwijs, Doelgroepenvervoer en Publieke gezondheid),
  • Energietransitie
  • Cultuur
  • Toerisme, recreatie en sport