Een GROEN Rozendaal

Groene gemeente

Rozendaal is in vele opzichten een bijzondere gemeente. Gelegen aan de rand van de Veluwezoom en omringd door bos en heide is het een van de groenste gemeenten van het land. Het PAK heeft deze natuurlijke waarden de afgelopen vier jaar actief onder de aandacht gebracht, bijvoorbeeld door padden- en vogelexcursies te organiseren en te begeleiden. Ook de komende jaar blijven we inwoners uitnodigen om te genieten van het natuurschoon in en om ons dorp. En natuurlijk zijn we erg blij met de actieve betrokkenheid en inzet van inwoners, bijvoorbeeld door adoptie van kleinschalig groen in een buurt.

Biodiversiteit

Een groene gemeente wil niet zeggen dat er overal gras moet groeien. Voldoende diversiteit in flora en fauna is van groot belang voor het ecosysteem, zoals wordt bevestigd door recent onderzoek. Daarom hebben we ons altijd ingezet om het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen door de gemeente te stoppen.

Gemeentelijke gebouwen willen we voorzien van nestkasten en andere faunavoorzieningen.

Gemeentelijke groenstroken willen we zoveel mogelijk benutten voor drachtplanten: planten die bijen en vlinders aantrekken. Bij vervanging van gemeentelijk plant- en boommateriaal wordt de voorkeur gegeven aan insecten- en vlindervriendelijke soorten.

Houtstook

Als ergens sprake is van rookoverlast door open haarden kunnen de emoties van de betrokken bewoners hoog oplopen. De een vindt het stoken van hout gezellig, de ander ervaart het als overlast, vooral inwoners met een luchtwegaandoening. De gemeente moet via In de Roos inwoners blijven informeren over de gevolgen van houtstook en hoe daarbij rekening te houden met de omgeving. In het toekomstige omgevingsplan worden ook de gevolgen van houtstook in kaart gebracht.

Terug naar vorige pagina