Een DUURZAAM Rozendaal

DUURZAAM

Rozendaal klimaatneutraal
Onze ambitie op het gebied van duurzaamheid is hoog. Het PAK vindt dat Rozendaal daarin een voorbeeld moet en kan zijn. Wij hebben dan ook het afgelopen jaar het initiatief genomen om te starten met een onafhankelijke werkgroep duurzaamheid. Betrokken Rozendalers zijn aan de slag gegaan om te kijken hoe een duurzaam Rozendaal kan worden gerealiseerd.

In de energietransitie gaan het aankomende decennium belangrijke stappen gezet worden. Denk hierbij aan het al dan niet aansluiten of zelfs afsluiten van woningen op het gasnet, lokale inkoop en opwekking van energie, energieneutrale woningen, etc. Ook in  Rozendaal zullen er keuzes gemaakt moeten worden:

 • willen we alleen zonnepanelen op daken of ook elders?
 • kan er ergens een windmolen komen?
 • wat wordt het uitgangspunt voor het gasnetwerk en waarom?

Als PAK willen wij daarom voor Rozendaal een langetermijnvisie en beleid voor de energietransitie van Rozendaal opstellen. Met als doel op lange termijn: Rozendaal klimaatneutraal. Dat doel heeft een breed pakket aan activiteiten nodig om werkelijkheid te worden. Het PAK wil daarmee concreet van start gaan en daarom willen we in de komende periode:

 • Alle gemeentelijke keuzes beoordelen op eventuele klimaatimpact;
 • Duurzame keuzes in de gemeente zichtbaar en meetbaar maken, in samenwerking met onderwijsinstellingen;
 • Actieve communicatie met inwoners over duurzame keuzes;
 • Zonnepanelen op daken in Rozendaal stimuleren;
 • Mogelijkheden onderzoeken voor duurzame investeringen buiten de gemeente (bv. zonneparken en windmolens);
 • Alle nieuwbouw energieneutraal realiseren en dit bij verbouw zoveel mogelijk stimuleren;
 • Bestaande woningen verder verduurzamen en de al beschikbare duurzaamheidsscan beter bekend maken bij inwoners;
 • Het gasnet in Rozendaal voorlopig handhaven als potentiele infrastructuur voor toekomstige alternatieven;
 • Met de netbeheerder Liander onderzoeken of de openbare verlichting in de nachtelijke uren gedimd kan worden;
 • Gemeentelijke energie duurzaam (blijven) inkopen en bij aanschaf van apparatuur het energielabel A+ hanteren;
 • Wateroverlast beutegelen door betere infiltratie en waterdoorlatende bestrating;
 • Zorgen dat binnen Rozendaal elektrische leenauto’s beschikbaar komen;
 • Duurzame investeringen bevorderen door fiscaal gunstige constructies en co-financiering te faciliteren.

 

Schoon drinkwater

Drinkwater is van levensbelang. Veel mensen drinken water uit plastic flesjes. Kraanwater komt echter zonder plasticverpakking uit de kraan. We stimuleren het plaatsen van tappunten in de openbare ruimte (o.a. in nabijheid van kasteel waar veel mensen komen).

Financiële duurzaamheid

Het PAK staat ook voor duurzaamheid in financieel beleid. Dat is de afgelopen vier jaar als coalitiepartner goed gelukt, getuige de rooskleurige financiële situatie van Rozendaal.

Terug naar vorige pagina