Nieuws

Afgelopen weekeind kon je ons zien lopen in groene jasjes. Maar liefst 77 huishoudens doen mee aan onze warmtefoto-actie! Met een warmtefoto worden eventuele warmtelekken zichtbaar gemaakt. Zo kun je op de juiste plekken isolatie aanbrengen. Goed voor het milieu en portemonnee. Daar worden we blij van!

Leden van PAK Rozendaal kiezen unaniem Tineke van der Pas als lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezing. Tineke is momenteel een zeer gewaardeerd raadslid. Nummer twee tot en met zeven zijn Wilfred Jansen, Wouter van den Akker, Frederique le Mat, Chris van Ooik, Erica Jordan en Ids Breeuwsma.

Met deze lijst kiezen de leden van het PAK voor continuïteit en vernieuwing. De afgelopen acht jaar was Anton Logemann actief als wethouder. Anton is niet beschikbaar voor een derde termijn. Huidige fractievoorzitter Wilfred Jansen en huidig raadslid Wouter van de Akker willen door. Frederique le Mat wordt graag raadslid en Chris van Ooik ,Erica Jordans en Ids Breeuwsma zouden commissielid willen worden. Ze weten zich hierin gesteund door de leden.

Huidig wethouder Anton Logemann is blij met deze kandidaten. “Als PAK hebben we de afgelopen acht jaar samen met coalitiepartner Rosendael’74 belangrijke stappen gezet. Maar er is nog veel te doen voor een mooie duurzame toekomst.

Scenario’s Masterplan Veluwezoom

Als PAK staan wij volledig achter het stoppen van het “rondje Posbank”. Er is heus niet allerlei wetenschappelijk onderzoek voor nodig om te snappen, dat het voor de natuur niet echt goed is om met auto’s en motoren door een gevoelig natuurgebied te rijden. Graag hadden wij hierover eerst samen met de andere partijen in Rozendaal naar een goede oplossing willen zoeken. Echter de verschillende plannen liggen al overal op tafel.

Als PAK denken wij met ons plan “C-samen” namelijk een oplossing te geven voor zowel het behoud van de natuur als de mogelijkheid voor onze bewoners om te kunnen genieten van deze mooie omgeving.

Het plan C-samen (zie ook kaartje) houdt in:

  • Openhouden van de toegang met gemotoriseerd verkeer tot het Rozendaalse Veld. Deze unieke plaats met zijn functie als losloopgebied heeft niets met het rondje te maken en heeft veel waarde voor de bezoekers.
  • Verkeer kan wel deels het gebied in rijden en parkeren maar moet dezelfde route weer terug. Vanuit Velp en Rozendaal tot aan de Bocht, In Rheden tot aan de parkeerplaats van het paviljoen en in De Steeg tot aan de parkeerplaats de Lappendeken. Om overlast te voorkomen pleiten wij daarbij voor een toegangscontrole waarbij de toegang wordt gesloten indien de parkeerplaatsen vol zijn.
  • Parkeren blijft gewoon gratis

C-Samen is naar mening van het PAK de enige manier om ons mooie gebied te behouden en waarbij iedereen er toch volop van kan genieten.