Nieuws

In de raadsvergadering van 20 april jl. is Tineke van der Pas als nieuwe wethouder voor het PAK beëdigd.

Tineke was eerder raadslid voor het PAK. Zij neemt de portefeuille over die Anton Logemann onder zijn hoede had:

  • Sociaal domein (waaronder: welzijn, jeugdbeleid, participatiewet, onderwijs, doelgroepenvervoer, publieke gezondheid),
  • Energietransitie
  • Cultuur
  • Toerisme, recreatie en sport


Nieuwe wethouder PAK: Tineke van der Pas Meer lezen »

Scheidend wethouder Anton Logemann ontving van burgemeester Ester Weststeijn niet alleen warme woorden, maar ook de erepenning van de gemeente Rozendaal voor zijn niet-aflatende inzet voor onze mooie gemeente.

‘Onze’ Tineke van der Pas volgt Anton op als wethouder, zij werd vanavond beëdigd.

Wouter van den Akker neemt namens PAK Rozendaal Tinekes plaats in de gemeenteraad in.

Erepenning voor scheidend PAK-wethouder Meer lezen »

De gemeenteraad heeft de leden van de raadscommissies benoemd. Voor het PAK zijn drie nieuwe commissieleden actief:

Erica Jordans – sociaal domein, samen met raadslid Wilfred Jansen

Ids Breeuwsma – algemene zaken & financiën, samen met raadslid Wouter van den Akker

Chris van Ooik – volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, milieu, verkeer en vervoer, samen met raadslid Fréderique le Mat

De raadscommissie bereidt de besluiten van de gemeenteraad voor en adviseert deze hierover. Elke raadscommissie is gespecialiseerd in een aantal onderwerpen.

Drie nieuwe commissieleden voor het PAK Meer lezen »

We zijn enorm trots dat we vanavond het akkoord met onze coalitiepartner @rosendael74 hebben mogen tekenen! Een kleine maand na de verkiezingen ligt er een prachtig programma waarmee we voortbouwen op onze fijne samenwerking. We kijken vol vertrouwen en met veel energie uit naar de komende jaren, waarin we daadkrachtig werken aan een duurzame toekomst.

PAK sluit opnieuw coalitieakkoord met Rosendael 74 Meer lezen »

Vanavond is de nieuwe gemeenteraad van Rozendaal geïnstalleerd. Frédérique le Mat, Tineke van der Pas en Wilfred Jansen hebben namens PAK Rozendaal zitting in de raad. We gaan er weer 4 mooie jaren van maken!

Het PAK is in gesprek met Rosendael ’74 over een nieuw coalitieakkoord. Als dat tot resultaten leidt, is Tineke van der Pas de beoogde wethouder. Haar plaats in de gemeenteraad wordt dan ingenomen door Wouter van den Akker.

Nieuwe raadsleden benoemd Meer lezen »

Bij de verkiezing op 16 maart jl. heeft het PAK 415 stemmen behaald. Het PAK bedankt deze 415 PAK-stemmers en alle andere stemmers dat zij de moeite hebben genomen om een stem uit te brengen.

Met deze uitslag is het PAK wederom de tweede partij geworden. De 415 stemmen zijn goed voor drie van de negen raadszetels in de gemeenteraad van Rozendaal.

415 stemmers bedankt! Meer lezen »

Afgelopen weekeind kon je ons zien lopen in groene jasjes. Maar liefst 77 huishoudens doen mee aan onze warmtefoto-actie! Met een warmtefoto worden eventuele warmtelekken zichtbaar gemaakt. Zo kun je op de juiste plekken isolatie aanbrengen. Goed voor het milieu en portemonnee. Daar worden we blij van!

77 huizen gefotografeerd voor warmtefoto Meer lezen »