Nieuws

ids breeuwsma

PAKker Ids Breeuwsma is op 16 mei door burgemeester Ester Weststeijn geïnstalleerd als vervangend raadslid. De komende maanden vervangt Ids ons raadslid Chris van Ooik, die helaas even uit de running is.

Veel succes Ids!

Ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is. En in deze tijd kun je elke ochtend al die verschillende ‘bekjes’ weer horen. Maar welke vogel nu precies welk geluid maakt…..

Op zaterdag 29 april a.s. organiseert het PAK een vogelexcursie in de bossen bij Rozendaal waarbij tekst en uitleg wordt gegeven over de vele vogels die in de bossen voorkomen. Op dit moment begint de broedtijd en worden de jonge vogels grootgebracht. Wat dat betekent weet u als u ’s morgens vroeg uw raam hebt openstaan: uitbundige zang van vele verschillende vogels. Maar hoe hou je al die verschillende vogels uit elkaar? Dat antwoord hoopt het PAK u te geven op 29 april a.s. wanneer
Ruud van de Garde u meeneemt op excursie. Hij kan u vertellen hoe je vogels beter leert herkennen.

Vindt u het leuk om deel te nemen? Dat kan als u zich tijdig opgeeft via excursie@pak-rozendaal.nl. De excursie start om 08.00 uur bij de ingang van kasteel Rozendaal (dus vroeg uit de veren!) en duurt maximaal 1,5 uur.

Groen, samen en duurzaam

Het PAK staat voor groen, samen en duurzaam. Het organiseren van een natuurexcursie is een goed voorbeeld van een activiteit die wij als PAK van harte toejuichen.

Op zaterdag 1 april vanaf 13.00 uur (dit is geen grap!) organiseert het PAK
Rozendaal een actie om het zwerfvuil op te ruimen in de wijken van Rozendaal. Deze
zwerfvuilactie organiseren we in 2023 een aantal keer. We ruimen telkens in een andere wijk
graag samen met jullie het zwerfvuil op.


Op 1 april starten we om 13.00 uur in de speeltuin aan de Hertog van Gelrestraat. We gaan met
elkaar het zwerfvuil aanpakken in het gebied Leermolensenk/Schelmseweg/Ringallee en de
Rozendaalselaan. We verwachten ongeveer anderhalf uur bezig te zijn en na afloop wacht er
voor iedereen een kop koffie, thee en limonade in onze groene tent.
Er zijn voldoende grijpers en vuilniszakken aanwezig, je mag natuurlijk ook je eigen materiaal
meenemen.
Deze actie is niet alleen goed voor het milieu, maar het is ook een leuke manier om elkaar als
dorpsgenoten beter te leren kennen.
Doen jullie mee? Tot 1 april!

Het PAK wil dat de gemeente meer oog heeft voor inwoners die geen investeringen in duurzaamheid kunnen financieren. Dat zei fractievoorzitter Wilfred Jansen bij de algemene beschouwingen.

De algemene beschouwingen worden gehouden bij het vaststellen van de kadernota voor het volgende begrotingsjaar. Het college van burgemeester en wethouders kunnen dan bij het opstellen van de begroting rekening houden met de wensen die in de raad leven.
Lees de algemene beschouwingen van het PAK >>

Het PAK is voorstander voor afsluiting van de Posbank gedurende alle weekenden van het jaar en de maanden juli en augustus. Omdat een meerderheid van de gemeenteraad van Rozendaal dit te ver vindt gaan, heeft het PAK een stemverklaring gegeven waarom het tegen het beperkt afsluiten van de Posbank is.

De stemverklaring luidt:
PAK Rozendaal is altijd helder geweest over wat wij een goede oplossing vinden voor de Posbank: sluiten van het rijden van rondjes door het gemotoriseerde verkeer in combinatie met voldoende toegankelijkheid om te kunnen genieten van de verschillende delen van dit bijzondere natuurgebied. Het voorkomen van het rijden van rondjes weegt voor ons zwaar. Niet alleen voor de overlast door het verkeer maar vooral ook om hiermee de natuur weer voldoende ruimte te geven en echt een stap te maken.

Wij zijn als PAK dan ook heel enthousiast over de verandering van het besluit door de raad van de gemeente Rheden om de sluiting uit te breiden tot alle weekenden van het jaar en de maanden juli en augustus. PAK Rozendaal heeft tijdens de raadsvergadering van 5 juli 2022 een amendement ingediend om aan te sluiten bij dit besluit van Rheden. Helaas gaan de BGR en R’74 niet mee in dit plan en blijven zij bij het oorspronkelijke plan met de in onze ogen veel te beperkte afsluiting.

Consistent aan onze eerdere uitspraken, stemmen wij tegen het voorliggende besluit omdat hierin nauwelijks een afsluiting is voorzien voor het rijden van gemotoriseerde rondjes. Wij vinden dat Rozendaal zich net als Rheden moet uitspreken voor een verdergaande afsluiting van de gemotoriseerde rondjes waarmee de natuur beter kan herstellen en er minder overlast is voor degenen die van deze natuur genieten en in de omliggende dorpen wonen.
Vanzelfsprekend volgen wij met interesse de verdere uitwerking van de plannen aansluitend aan het voorstel van de gemeente Rheden.

In de raadsvergadering van 20 april jl. is Tineke van der Pas als nieuwe wethouder voor het PAK beëdigd.

Tineke was eerder raadslid voor het PAK. Zij neemt de portefeuille over die Anton Logemann onder zijn hoede had:

  • Sociaal domein (waaronder: welzijn, jeugdbeleid, participatiewet, onderwijs, doelgroepenvervoer, publieke gezondheid),
  • Energietransitie
  • Cultuur
  • Toerisme, recreatie en sport


Scheidend wethouder Anton Logemann ontving van burgemeester Ester Weststeijn niet alleen warme woorden, maar ook de erepenning van de gemeente Rozendaal voor zijn niet-aflatende inzet voor onze mooie gemeente.

‘Onze’ Tineke van der Pas volgt Anton op als wethouder, zij werd vanavond beëdigd.

Wouter van den Akker neemt namens PAK Rozendaal Tinekes plaats in de gemeenteraad in.

De gemeenteraad heeft de leden van de raadscommissies benoemd. Voor het PAK zijn drie nieuwe commissieleden actief:

Erica Jordans – sociaal domein, samen met raadslid Wilfred Jansen

Ids Breeuwsma – algemene zaken & financiën, samen met raadslid Wouter van den Akker

Chris van Ooik – volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, milieu, verkeer en vervoer, samen met raadslid Fréderique le Mat

De raadscommissie bereidt de besluiten van de gemeenteraad voor en adviseert deze hierover. Elke raadscommissie is gespecialiseerd in een aantal onderwerpen.

We zijn enorm trots dat we vanavond het akkoord met onze coalitiepartner @rosendael74 hebben mogen tekenen! Een kleine maand na de verkiezingen ligt er een prachtig programma waarmee we voortbouwen op onze fijne samenwerking. We kijken vol vertrouwen en met veel energie uit naar de komende jaren, waarin we daadkrachtig werken aan een duurzame toekomst.

Vanavond is de nieuwe gemeenteraad van Rozendaal geïnstalleerd. Frédérique le Mat, Tineke van der Pas en Wilfred Jansen hebben namens PAK Rozendaal zitting in de raad. We gaan er weer 4 mooie jaren van maken!

Het PAK is in gesprek met Rosendael ’74 over een nieuw coalitieakkoord. Als dat tot resultaten leidt, is Tineke van der Pas de beoogde wethouder. Haar plaats in de gemeenteraad wordt dan ingenomen door Wouter van den Akker.