Nieuws

Ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is. En elke ochtend kun je al die verschillende ‘bekjes’ weer horen. Maar welke vogel nu precies welk geluid maakt…..

Op zaterdag 20 april a.s. organiseert het PAK een vogelexcursie in de bossen bij Rozendaal waarbij tekst en uitleg wordt gegeven over de vele vogels die bij ons in de bossen voorkomen. Uiteraard hopen we ook vele vogels te zien en te horen. Neem in ieder geval een verrekijker mee!
Vanuit het PAK zal Ruud van de Garde de excursie verzorgen. Vindt u het leuk om deel te nemen? Dat kan als u zich tijdig opgeeft via excursie@pak-rozendaal.nl. De excursie start om 08.00 uur (dus vroeg uit de veren!) en duurt maximaal 2 uur. De excursie vertrekt om 08.00 uur voor de ingang van kasteel Rosendael.

Uit de veren om te vogelen! Meer lezen »

De gemeente Rozendaal moet net als andere gemeenten de komende jaren de juiste balans vinden tussen uitgaven en inkomsten. Tijdens de algemene beschouwingen in de raadsvergadering van juli 2023 ging PAK-fractievoorzitter Wilfred Jansen in op de financiële positie van de gemeente.

“Dit zullen we sámen moeten doen”, aldus Jansen. “Samen de schouders er onder en samen de last verdelen. Het vraagt iets van inwoners, van het college en van ons als raad. Inwoners zullen het merken in een stijging van de OZB, het college zal bezuinigingen moeten vinden in de uitvoering en wij als raad zullen moeten temporiseren en waar nodig de ambitie bijstellen. Deze SAMEN-doelstelling is belangrijk. ‘Kan niet’ en wegschuiven, leidt tot scheve gezichten en haalt het fundament onder onze gemeenschap weg.”

Lees de algemene beschouwingen van het PAK

PAK: samen de lasten verdelen Meer lezen »

Op zaterdag 24 juni vanaf 13.00 uur organiseert het PAK
Rozendaal een actie om het zwerfvuil op te ruimen in de wijken van Rozendaal. Deze
zwerfvuilactie organiseren we in 2023 een aantal keer. We ruimen telkens in een andere wijk
graag samen met jullie het zwerfvuil op.


Op 24 juni starten we om 13.00 uur in de speeltuin aan de Hertog van Gelrestraat. We gaan met
elkaar het zwerfvuil aanpakken in het gebied Leermolensenk/Schelmseweg/Ringallee en de
Rozendaalselaan. We verwachten ongeveer anderhalf uur bezig te zijn en na afloop wacht er
voor iedereen een kop koffie, thee en limonade in onze groene tent.
Er zijn voldoende grijpers en vuilniszakken aanwezig, je mag natuurlijk ook je eigen materiaal
meenemen.
Deze actie is niet alleen goed voor het milieu, maar het is ook een leuke manier om elkaar als
dorpsgenoten beter te leren kennen.
Doen jullie mee? Tot 24 juni!

Help mee met opruimen zwerfafval Meer lezen »

ids breeuwsma

PAKker Ids Breeuwsma is op 16 mei door burgemeester Ester Weststeijn geïnstalleerd als vervangend raadslid. Ids verving tijdelijk ons raadslid Chris van Ooik, die om medische redenen even uit de running was. Inmiddels is Chris weer hersteld enis weer als raadslid actief.

Ids Breeuwsma tijdelijk raadslid Meer lezen »

Ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is. En in deze tijd kun je elke ochtend al die verschillende ‘bekjes’ weer horen. Maar welke vogel nu precies welk geluid maakt…..

Op zaterdag 29 april a.s. organiseert het PAK een vogelexcursie in de bossen bij Rozendaal waarbij tekst en uitleg wordt gegeven over de vele vogels die in de bossen voorkomen. Op dit moment begint de broedtijd en worden de jonge vogels grootgebracht. Wat dat betekent weet u als u ’s morgens vroeg uw raam hebt openstaan: uitbundige zang van vele verschillende vogels. Maar hoe hou je al die verschillende vogels uit elkaar? Dat antwoord hoopt het PAK u te geven op 29 april a.s. wanneer
Ruud van de Garde u meeneemt op excursie. Hij kan u vertellen hoe je vogels beter leert herkennen.

Vindt u het leuk om deel te nemen? Dat kan als u zich tijdig opgeeft via excursie@pak-rozendaal.nl. De excursie start om 08.00 uur bij de ingang van kasteel Rozendaal (dus vroeg uit de veren!) en duurt maximaal 1,5 uur.

Groen, samen en duurzaam

Het PAK staat voor groen, samen en duurzaam. Het organiseren van een natuurexcursie is een goed voorbeeld van een activiteit die wij als PAK van harte toejuichen.

Vogelexcursie in het Rozendaalse bos Meer lezen »

Het PAK wil dat de gemeente meer oog heeft voor inwoners die geen investeringen in duurzaamheid kunnen financieren. Dat zei fractievoorzitter Wilfred Jansen bij de algemene beschouwingen.

De algemene beschouwingen worden gehouden bij het vaststellen van de kadernota voor het volgende begrotingsjaar. Het college van burgemeester en wethouders kunnen dan bij het opstellen van de begroting rekening houden met de wensen die in de raad leven.
Lees de algemene beschouwingen van het PAK >>

PAK: oog voor energiearmoede Meer lezen »

Het PAK is voorstander voor afsluiting van de Posbank gedurende alle weekenden van het jaar en de maanden juli en augustus. Omdat een meerderheid van de gemeenteraad van Rozendaal dit te ver vindt gaan, heeft het PAK een stemverklaring gegeven waarom het tegen het beperkt afsluiten van de Posbank is.

De stemverklaring luidt:
PAK Rozendaal is altijd helder geweest over wat wij een goede oplossing vinden voor de Posbank: sluiten van het rijden van rondjes door het gemotoriseerde verkeer in combinatie met voldoende toegankelijkheid om te kunnen genieten van de verschillende delen van dit bijzondere natuurgebied. Het voorkomen van het rijden van rondjes weegt voor ons zwaar. Niet alleen voor de overlast door het verkeer maar vooral ook om hiermee de natuur weer voldoende ruimte te geven en echt een stap te maken.

Wij zijn als PAK dan ook heel enthousiast over de verandering van het besluit door de raad van de gemeente Rheden om de sluiting uit te breiden tot alle weekenden van het jaar en de maanden juli en augustus. PAK Rozendaal heeft tijdens de raadsvergadering van 5 juli 2022 een amendement ingediend om aan te sluiten bij dit besluit van Rheden. Helaas gaan de BGR en R’74 niet mee in dit plan en blijven zij bij het oorspronkelijke plan met de in onze ogen veel te beperkte afsluiting.

Consistent aan onze eerdere uitspraken, stemmen wij tegen het voorliggende besluit omdat hierin nauwelijks een afsluiting is voorzien voor het rijden van gemotoriseerde rondjes. Wij vinden dat Rozendaal zich net als Rheden moet uitspreken voor een verdergaande afsluiting van de gemotoriseerde rondjes waarmee de natuur beter kan herstellen en er minder overlast is voor degenen die van deze natuur genieten en in de omliggende dorpen wonen.
Vanzelfsprekend volgen wij met interesse de verdere uitwerking van de plannen aansluitend aan het voorstel van de gemeente Rheden.

PAK tegen Rozendaals plan voor beperkt afsluiten Posbank Meer lezen »