Algemene beschouwingen PAK bij begroting 2017 (november 2016)

Voorzitter, Aan de hand van de programmabegroting 2017 en meerjarenbegroting 2018-2020 kijken we vanavond als Rozendaalse politiek vooruit, maar we blikken ook terug op het afgelopen jaar: Watging er goed en wat ging er niet zo goed? Als coalitiepartner zijn wij zeer...